90 dagars öppet köp
Fri frakt över 499 kr
Köp nu, betala sen

Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Vasa Living AB (Organisationsnummer: 559070-7534) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.vasaliving.se ("Webbplatsen" nedan).

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

2. Beställning

Hos Vasa Living AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Vasa Living AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför köp" i kassan. Genom att klicka på knappen "Slutför köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Vasa Living AB har mottagit din beställning får du en bekräftelse via e-post till den e-postadress som du angav när du beställde. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabbbeställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in. När du klickar på knappen "Slutför köp" sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss via e-post på: kundtjanst@vasaliving.se. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras). Observera att ytterligare produkter ej kan läggas till för köp som görs med kreditkort eller direktbetalning.

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: kundtjanst@vasaliving.se. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

Mer information om hur man som besökare använder och handlar på www.vasaliving.se finns i vår FAQ.

3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, se 5. Betalning samt 7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 200 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se 8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

5. Betalning

Vasa Living AB använder Klarna (Klarna AB, organisationsnummer 556737-0431) som mellanhand för hantering av betalningar. Mer specifikt används tjänsten Klarna Checkout, där följande betalalternativ erbjuds:

- Faktura - 14 dagar
- Delbetalning 6 - 36 månader
- Klarna konto - Klarnas samlingsfaktura
- Kortbetalningar VISA, Mastercard & AMEX
- Direktbankbetalning via SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea
- Klarna Direkt - Betala endast med Mobilt Bank ID för kunder registrerade med "betala med ett klick" via Mitt Klarna

Observera att alla alternativ inte är tillgängliga för alla kunder. Fullständiga villkor för Klarna visas vid betalning i formuläret för Klarna Checkout.

6. Fullgörande

Vasa Living AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Slutför köp" i kassan. Vasa Living AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Vasa Living AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Lagerstatusen anger om produkten finns i lager vid beställningstillfället. För varje produkt anges även generella leveranstider. Om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus blir leveranstiden den samma som för den produkt som har längst leveransstatus.

Fraktkostnad

En fraktkostnad om 49 kr inklusive moms tillkommer vid varje beställning och framgår i kassan. Vasa Living AB erbjuder fraktfri leverans till ombud via DHL om värdet på beställda produkter överstiger 499 kr inklusive moms.

Leveranstid

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Vasa Living AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 90 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Vasa Living AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Om DHL Service Point har valts som fraktalternativ blir du aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du angett ett mobilnummer vid beställningen skickas en SMS avisering när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet, i annat fall sker aviseringen via e-post. Paket från DHL skall hämtas ut inom 7 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Vasa Living AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 200 kr inklusive moms, eller det fulla orderbeloppet om det understiger 200 kr. DHL är ett spårbart fraktalternativ.

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2-3 helgfria vardagar.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening har du som kund rätt att häva detta avtal utan kostnad. Produkter som är beställningsvaror och ej lagerhålls av Vasa Living AB köps in från tillverkaren vid beställning. Vid en leveransförsening kontaktar Vasa Living AB kunden skyndsamt utan onödigt dröjsmål.

I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Vasa Living AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Vasa Living AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Vasa Living AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten skall kunden meddela Vasa Living AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Vasa Living AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Vasa Living AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Vasa Living AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Vasa Living AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Vasa Living AB i varje enskilt fall.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas tillämpas 50% i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
- Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.
- Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Vasa Living AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
Vasa Living AB
E-post: kundtjanst@vasaliving.se

90 dagars öppet köp
Öppet köp erbjuds i 90 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper Vasa Living AB produkter till det värde som du betalt för produkterna inklusive kostnad för frakt till kunden. Kunden ansvar själv för att bekosta returfrakten vid nyttjande av öppet köp. Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av Vasa Living AB.

Följande villkor gäller för öppet köp:
- Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
- Specialbeställningar samt reavaror omfattas ej av öppet köp.
- Vid nyttjande av rabattkod gäller endast bytesrätt.

Se Byten & reklamation för mer information om byten och instruktioner för retur.

9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Vasa Living AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Vasa Living AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Vasa Living AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Vasa Living AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: kundtjanst@vasaliving.se.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se 10. Returer.

10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Vasa Living AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Vasa Living AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Vasa Living AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Vasa Living AB är du ansvarig för att produkterna når Vasa Living AB i oskadat skick. 

Returinstruktioner
Instruktioner för hur en retur görs finns här.

Återbetalningar
Vasa Living AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

11. Förbehåll

Hävningsförbehåll
Vasa Living AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Vasa Living AB.

Ändringsförbehåll
Vasa Living AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Vasa Living AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Vasa Living AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Vasa Living ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Vasa Living ABs kontroll och som Vasa Living AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Vasa Living AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Vasa Living AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Vasa Living AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.vasaliving.se.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Vasa Living AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Vasa Living AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Vasa Living AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Vasa Living AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Vasa Living AB.

Reservation för leveransförsening utanför Vasa Living ABs kontroll
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Vasa Living ABs kontroll, skall inte Vasa Living AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Vasa Living AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Vasa Living AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

13. Personuppgifter och sekretess

För att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samlar Vasa Living AB in kundens personuppgifter.

Kunden äger rätt att begära information kring sina registrerade personuppgifter, samt begära att de ändras eller raderas, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Vasa Living AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Genom att använda Vasa Living ABs tjänster godkänner du behandling av dina personuppgifter enligt det som beskrivs i vår integritetspolicy.

14. Övrigt

Polisanmälan
Vasa Living AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Vasa Living AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Vasa Living AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Vi använder oss av s.k. "cookies" för att ge en skräddarsydd användarupplevelse. Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi använder cookies.

Tvist
Tvist mellan Vasa Living AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Vasa Living AB följa nämndens beslut.

Din webbläsare stöds inte :-(

Vi rekommenderar att du byter till en modernare webbläsare, t.ex. Google Chrome eller Microsoft Edge. Uppdatera nu